Жалпы жиналыс
Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысы – Қауымдастықтың жоғарғы басқару органы болып табылады.
 
  
 
Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысы келесілерді анықтайды:
  • Қауымдастық қызметінің басым бағыттары;
  • Қауымдастықтың мүлкін қалыптастыру және пайдалану қағидаттары;
  • Қауымдастық мүшелерінің құрамын жасақтайды;
  • Қауымдастықтың жылдық жұмыс жоспары мен қаржылық есептілігін бекітеді;
  • Қауымдастықтың Төрағасын сайлайды.