top
top
Қауымдастық Кеңесі
Қауымдастық Кеңесі – Қауымдастықтың Төрағасымен басқарылатын сабағаттық-кеңесші орган болып табылады. 

Қауымдастық Кеңесінің функциялары:
  1. Қауымдастық қызметінің басым бағыттарын анықтайды;
  2. Қауымдастықтың даму стратегиясын алдын ала мақұлдайды;
  3. Қауымдастықтың жылдық жұмыс жоспарын бекітеді және оған өзгертулер енгізеді;
  4. Қауымдастықтың бюджетін, сондай-ақ Үйлестіру кеңестерінің бюджеттерін басқару және орындау бойынша қаржылық есептілікті қарайды және бекітеді;
  5. Қауымдастықтың жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекітуді жүзеге асырады;
  6. Қауымдастықтың келесі мәселелер бойынша ішкі құжаттарын бекітеді: Қауымдастыққа мүшелер қабылдау және мүшелік жарналар салу тәртібі; жылдық бюджетті әзірлеу, келісу, бекіту және орындалуына мониторинг жасау тәртібі; Қауымдастықтың сабағаттық қызметтерді сатып алуы; Қауымдастық мүшелерінің жұмыскерлерін Қауымдастыққа іссапарға жіберу тәртібі; қызметтік және коммерциялық құпияның сақталуын қамтамасыз ету тәртібі, соның ішінде құпия ақпаратқа жататын мәліметтер тізбесін қоса алғанда;
  7. Қауымдастықтың филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелерді бекітеді;
  8. Қауымдастық Төрағасымен оның қарауына шығарылған мәселелер бойынша ұсыныстар береді;
  9. Қауымдастықтың қызметі бойынша ұсынымдар мен кеңестер береді;
  10. Қауымдастық Кеңесі туралы Қағидамен, Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысымен бекітілетін ішкі құжаттармен қарастырылған өзге функцияларды жүзеге асырады.

Мекенжайы:
Астана, Қабанбай батыр 19, A блогы
Сайт картасы
KAZENERGY 2005 - 2023 © Барлық құқықтар сақталған.